Home

Bereken uw maximale Hypotheek

HomeContact UsAdverterenAanmelden

 

 

 

 Verzekering

 Meer over verzekeringen

 Lenen
 Meer over lenen
 Algemeen
 Verhuizen
 Inrichting
 Woonbladen
 Links
 

Persberichten vinex

 

 

Nederlandse woningmarkt onder de loep genomen

 

Maandag 1 december 2003

 

De woningbouw stagneert in Nederland. Er is meer behoefte aan goedkopere woningen, de duurdere huizen zijn inmiddels te duur. Maar de wachtlijst voor een huurwoning in Amsterdam is twaalf jaar en voor starters is het bijna onmogelijk een betaalbare en passende woning te kopen. In Nieuw Economisch Peil wordt vanavond aandacht besteed aan deze problemen op de Nederlandse woningmarkt.

 

Architect Carl Weeber stelt in de uitzending dat er genoeg ruimte is in Nederland. Slechts een kwart van ons land is bebouwd. 'Wij moeten leren om te wonen waar de natuur mooi is, vroeger deden we dat andersom.' Volgens Friso de Zeeuw, directeur van het Bouwfonds, zet dat zogenaamde 'wilde wonen' geen zoden aan de dijk. Ook merkt hij op dat hij niet zoveel van de stagnering op de woningmarkt heeft gemerkt. 'Wij hebben onze plannen op tijd bijgesteld.' Zo gaat het gesteggel over de problemen op de woningmarkt gedurende de hele documentaire door, maar het onderwerp boet aan relevantie niet in.

 

Zo is de Vinex-locatie bij Amsterdam, IJburg, het grote voorbeeld van hoe het niet moet. Daar worden woningen in verschillende prijsklassen aangeboden. De duurdere woningen verkopen gewoonweg niet. Waarom worden daar dan geen goedkope, betaalbare woningen gebouwd? Volgens Gert Middelkoop, ruimtelijk onderzoek en advies, is dat bijna niet mogelijk. 'Dat plan herschikken, wat wel een beetje gebeurt, kost erg veel tijd. In tegenstelling tot de gezondheidszorg accepteren we blijkbaar dat er wachttijden zijn voor een woning.'

 

Onderdeel van het probleem is, dat projectontwikkelaars grond kopen voor een hoge prijs, en dat moet terug worden verdiend. Dat kan niet door goedkope huizen op die grond te zetten. En aangezien naar duurdere woningen geen vraag is, gebeurt er niets. Waarom wordt er zo onlogisch te werk gegaan, en wie is er verantwoordelijk voor deze problemen? Waarom wordt er niet gebouwd naar behoefte in Nederland? Het zijn vragen die typisch zijn voor de documentaire Nieuw Economisch Peil. Centraal in de uitzendingen staat altijd de vraag 'hoe beïnvloeden economische beslissingen, nationaal en internationaal, ons normale leventje?' De bedoeling van de serie is om economisch-maatschappelijke trends inzichtelijk te maken, wat doorgaans goed lukt.

 

In het geval van de Nederlandse woningbouw blijkt het antwoord niet voor het oprapen te liggen. Er komen verschillende oplossingen naar voren, maar niemand weet welke de juiste is. Zo wordt bijvoorbeeld geopperd dat rijke en armere woningcorporaties herverdeeld moeten worden over het land. Ook aan de regelgeving zou iets gedaan moeten worden, die is te ingewikkeld en te ondoordacht.
Wat wèl duidelijk wordt, is dat het probleem voorlopig nog niet opgelost is en dat kan ook nog wel een paar jaar gaan duren.

 

Crisis woningmarkt treft vinexgemeenten

 

31-07-2003

 

UTRECHT - Utrecht loopt dit jaar 30 tot 40 miljoen mis door de stagnerende woningbouw in Leidsche Rijn. In andere Vinex - gemeenten gaat het al niet veel beter.

Waardoor komt de bouwdip?

Projectontwikkelaars en corporaties hekelen al jaren de traagheid bij de overheid. Procedures rond bestemmingsplannen zijn tijdrovend. Andere vertragende factoren zijn onteigeningszaken, archeologisch onderzoek, milieueffectrapportages. Relatief nieuw is de teruglopende vraag naar duurdere huizen, waardoor projectontwikkelaars afwachten.

Wat betekent de lage produktie voor de huizenkoper?

Zij die een goedkopere woning willen kopen (onder de twee ton) moeten langer wachten omdat er minder huizen worden gebouwd. De druk op deze markt blijft daarom onverminderd hoog, prijsdalingen zijn niet te verwachten. Degenen die een duurdere woning willen kopen, krijgen nu meer waar voor hun geld.

Wat betekent de bouwdip voor degenen die wachten op een (sociale) huurwoning?

Ook de bouw van huurwoningen kampt met achterstanden, dus worden de wachtlijsten niet snel korter. En omdat er minder goedkopere koopwoningen op de markt komen stokt ook de doorstroming van huur naar koop.

Wat verdient een gemeente op de verkoop van een vrije sector nieuwbouwwoning?

Dat hangt af van de contracten met de projectontwikkelaar. Van de prijs van een gemiddelde woning. (200.000 euro) gaat ongeveer 25 procent naar de gemeente voor de grond (grondquote). Bij duurdere huizen ligt dit percentage hoger, bij goedkopere lager. Daarnaast ontvangt de gemeente voor iedere woning rijkssubidies.

De gemeente Utrecht loopt in Leidsche Rijn dit jaar naar schatting zo’n 30 tot 40 miljoen euro mis door de tegenvallende huizenverkoop. Ook in Amersfoort en Houten vallen de inkomsten tegen. Wat betekent dit voor de overheden?

Gemeenten werken met langlopende planningen. Zo ligt eindafrekening voor Leidsche Rijn in 2015, wanneer de wijk af is. Tegenvallers van nu kunnen gecompenseerd worden door extra opbrengsten in de toekomst. Verder is de rente momenteel erg laag. Dit betekent dat de rentekosten op de ingekochte grond relatief gering zijn.

Wat betekent de vertraging voor de projectontwikkelaars?

Zij hebben tijdens de laatste jaren van hoogconjunctuur aanzienlijke overwinsten gemaakt en kunnen een tegenvaller opvangen. Pas wanneer de (hypotheek)rente aanzienlijk gaat stijgen, kunnen ze in de problemen komen. Dan zakt de vraag naar woningen in. Maar dit valt volgens de meeste insiders niet te verwachten.

De gemeente Amersfoort is begonnen met het wijzigen van het woningbouwprogramma. Dure, momenteel onverkoopbare projecten worden omgezet in middeldure huizen. Is dat marktconform bouwen slim?

Gemeenten staan voor de keuze: een pas op de plaats maken of het woningprogramma aanpassen. Wachten op betere tijden lijkt verstandig. De laatste maand begint de economie iets aan te trekken. Wellicht gaat de vraag naar duurdere woningen volgend jaar weer ophoog. Het huidige renteverlies weegt dan vermoedelijk niet op tegen toekomstige meeropbrengsten. Maar hier zitten ook risico’s aan. Stel dat de economie niet aantrekt, de rente omhoog schiet en de huizenprijzen gaan dalen, dan komen de gemeenten in problemen.

En het alternatief? Het middeldure programma naar voren schuiven?

Dit lijkt de beste strategie. De prijs van deze huizen is stabiel en de marge voor de gemeente goed. Verder is dit goed voor de continuïteit van de bouw en blijft de locatie in beeld bij de huizenzoekers.

Wat betekent de bouwdip voor de huidige bewoners van de nieuwbouw. Moeten zij nog langer wachten op voorzieningen?

Doorgaans wachten gemeenten met de bouw van voorzieningen zoals scholen, sportvelden en winkels totdat er voldoende mensen in de wijk wonen voor het draagvlak. Maar gemeenten kunnen ook vasthouden aan het geplande voorzieningentempo, dan kan de huidige bouwdip een voordeel zijn om de opgelopen achterstanden bij de voorzieningen in te lopen.

Staan we aan de vooravond van een crisis op de woningmarkt of gaat de markt weer aantrekken?

Daar valt weinig zinnigs over te zeggen. Het consumentenvertrouwen is in dertig jaar nog niet zo laag geweest. Sommige economen zien daarentegen lichtpuntjes op de beurs en herstel van bedrijfswinsten. Zij verwachten dat de economie dit jaar nog aantrekt. Anderen zijn pessimistischer. Er zijn evenwel geen tekenen dat de hypotheekrente snel dramatisch gaat stijgen.

 

Top-ambtenaren lekken naar aannemers

 

Uitgegeven: 16-08-2002

 

`Prijs van Vinex-huis opgedreven'

 

Topambtenaren hebben eind jaren 80 geheime informatie over de locaties van nieuwe Vinex-wijken gelekt naar aannemers.

Dankzij de tips van ambtenaren van de ministeries van VROM (Volkshuisvesting) en Verkeer en Waterstaat, konden de bouwers deze grond voor een prikkie opkopen. Doordat de grond daarna fors in waarde steeg, konden de huizen op die plekken veel duurder worden verkocht.

 

De Hilversumse oud-aannemer Dick Terlingen uitte die beschuldigingen gisteren in tv-programma Zembla. Terlingen is tevens oud-vice-voorzitter van het Algemeen Verbond van Bouwbedrijven (AVBB), de organisatie van bouwwerkgevers. Volgens Terlingen hebben huizenkopers zo'n 5 tot 10 procent te veel betaald voor hun nieuwbouwwoning.

 

Volgens Terlingen kwamen de ambtenaren en de aannemers bijeen in een restaurant in een molen tussen Den Haag en Voorburg, waar de ambtenaren gratis konden eten. Daar ontstond een `klimaat van ontboezemingen'. Terlingen heeft de namen van de ambtenaren gemeld aan de parlementaire enquêtecommissie die de bouwfraude onderzoekt en donderdag met haar openbare verhoren begint.

 

In het tv-programma vertelt Terlingen dat `menig wethouder stapeldol is geworden' omdat aannemers al hadden toegeslagen op de nieuwe Vinex-locaties die door de minister van VROM werden aangewezen. De betrokken gemeenten moesten voor de bouwprojecten dan wel in zee met die aannemers. Volgens de oud-aannemer lekten de topambtenaren `structureel' en gebeurt dat nog steeds.

 

In een eerdere uitzending van Zembla beschuldigde Terlingen ambtenaren er al van dat ze zich lieten omkopen door aannemers. Het AVBB bagataliseerde toen zijn opmerkingen. Terlingen zou al te lang (17 jaar) uit de branche weg zijn om zich een goed oordeel te kunnen vormen. Het ministerie van VROM liet gisteren weten de beschuldigingen van Terlingen aan het adres van VROM-ambtenaren niet te kennen.

 

Bron : www.ad.nl

 

Nieuwbouwhuis steeds vaker vol gebreken

 

Uitgegeven: 07-08-2002

 

Het regent klachten over nieuwbouwwoningen. Bijna driekwart van de kopers van een nieuw huis kampt na de oplevering met forse technische problemen. Vier jaar geleden was dit volgens de vereniging Eigen Huis nog de helft. Het duurt vaak maanden voordat de klachten verholpen zijn.

 

De problemen variëren van slecht schilder- en timmerwerk, lekkage, gebreken aan de centrale verwarming en het ventilatiesysteem tot fouten in keukens en sanitair. Ook vergeten bouwers geregeld meerwerk uit te voeren, zoals het aanbrengen van extra dakkapellen of de uitbouw van de woonkamer.

In een kwart van de gevallen duurt het langer dan vijf maanden voordat de mankementen zijn opgelost, zelfs wanneer die eenvoudig te verhelpen zijn. Gemiddeld kosten de reparaties, waar de aannemer in de meeste gevallen zelf voor opdraait, 1500 euro.

In zeven procent van de gevallen zijn er bedragen mee gemoeid van meer dan 4500 euro.

 

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie. Gekeken is naar nieuwbouwwoningen die in 2000 zijn opgeleverd.

 

Uit de cijfers blijkt dat van de 55.000 opgeleverde huizen 40.000 niet (geheel) naar wens van de koper waren.

Niet alleen na oplevering, maar ook tijdens de bouw lopen veel eigenaars tegen problemen aan. Behalve over de slechte kwaliteit van de afwerking gaan conflicten vaak over de datum van oplevering. In 2000 werden naar schatting 8000 huizen te laat opgeleverd.

 

Een op vijf kopers draait zelf op voor kosten

Een op vijf kopers draait op voor kosten

 

Bouwgebreken

 

Meestal ging het om een vertraging van de oplevering van twee tot zes maanden; in 15 procent van de gevallen moesten de nieuwe bewoners langer dan een half jaar wachten voordat zij de sleutel konden afhalen.

 

Het herstellen van de mankementen die zich al tijdens de bouw voordeden, kostte gemiddeld zo'n 2500 euro, maar in acht procent van de gevallen was daar 9000 euro of meer mee gemoeid. Een op de vijf kopers draaide zelf op voor de extra kosten.

De bouwers erkennen dat veel wordt geklaagd over de kwaliteit van de afwerking. Veel problemen worden in onderling overleg opgelost. Maar in een kleine 3500 gevallen leidde dat tot bemiddeling of arbitrage. Drie procent daarvan kwam terecht bij de rechter, in de andere gevallen belandden de partijen bij het Garantie Instituut Woningbouw of de Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven. Niet alle consumenten ondernemen actie wanneer zij klachten hebben over hun nieuwe huis. Soms is dat uit onbekendheid met geschillencommissies, anderen denken niets te kunnen inbrengen tegen de macht van de bouwers. Volgens de onderzoekers moeten de kosten van arbitrage omlaag en moeten kopers beter op hun rechten worden gewezen

 

Bron : www.ad.nl

 

Vinex-bewoners protesteren met houten nepstation

Uitgegeven: 16-4-2002 

DEN HAAG - Een groep inwoners van de Vinex-wijk Leidschenveen heeft dinsdagmorgen samen met Milieudefensie een kopie van een NS station gebouwd in het nieuwe stadsdeel van Den Haag. Dit uit protest tegen het al jaren uitblijven van een echt NS-station.

Volgens Milieudefensie ziet het er naar uit dat Leidschenveen pas over vier jaar een echt NS station krijgt. Er stoppen vooralsnog geen treinen op het houten nepstation langs de lijn Den Haag CS - Zoetermeer, dat voorzien is van perrons, vertrektijdenbord, kaartjesautomaten, bankjes, een loket en een groot stationsbord met de naam van het tijdelijke station.

Het ontbreken van een echt station in Leidscheveen (op termijn 8000 inwoners) is volgens Milieudefensie exemplarisch voor Vinex-wijken in het hele land. In dergelijke wijken komt vaak pas na jaren een NS-station.

"Veel inwoners die de trein wel zouden willen gebruiken, hebben dan al voor de auto gekozen", aldus een woordvoerster van Milieudefensie.

Bron : www.nu.nl

Eindhoven krijgt kenniswijk

Uitgegeven: 13-7-2000

DEN HAAG - Eindhoven krijgt een kenniswijk. In deze stad en omgeving krijgen ruim tachtigduizend bewoners de beschikking over internet en allerlei andere elektronische diensten.

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft dat donderdag in Den Haag bekendgemaakt. Het Rijk draagt 20 miljoen gulden bij.

Het project Kenniswijk is een experiment met internetdiensten. Naast aansluiting op internet gaat het bijvoorbeeld om tele-leren, een gemeenteloket-aan-huis, monitoring van patiënten, virtuele buurtwacht en het digitaal bestellen van boodschappen.

Vijftien gemeenten waren in de race om de kenniswijk binnen te halen. Het gebied waarin wordt geëxperimenteerd met technologische vernieuwingen ligt tussen het Eindhovense centrum en Helmond. Daar wonen ruim tachtigduizend inwoners in enkele herstructureringswijken en twee nieuwbouwwijken (Vinex). Helmond neemt deel in het project.

Verheugd

Burgemeester Welschen van Eindhoven toonde zich verheugd over de uitverkiezing. Zijn gemeente wil 120 verschillende projecten uitvoeren.

Hij zei te beseffen dat Eindhoven het experiment in een veel groter gebied wil uitvoeren dan de inzet van staatssecretaris De Vries aanvankelijk was. Die wilde dat minimaal twintigduizend inwoners zouden meedoen.

Welschen wil door goede samenwerking met onder meer het bedrijfsleven voor elkaar krijgen dat 75 procent van de bewoners van het 'kennisgebied' vertrouwd raakt met internetdiensten. Nu is dat ongeveer 50 procent.

Eindhoven investeert 11 miljoen gulden om het experiment te doen slagen. Na Eindhoven eindigde Amsterdam op de tweede plaats.

Andere gegadigden waren Almere, Delft, Den Haag, Den Helder, Deventer, Enschede, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerenveen, Heerlen, Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer.

Bron : www.nu.nl

Woningen in nieuwbouwwijken voldoen niet

DEN HAAG - De Vinexwijken bieden volgens makelaars niet wat de huizenkoper zoekt. De huizen in de grote nieuwbouwwijken, zoals Leidsche Rijn bij Utrecht, voldoen niet aan de modernste eisen omdat het aanbod achterloopt bij de vraag. Er worden vooral te weinig vrijstaande en halfvrijstaande woningen gebouwd.

De woningen in Vinexwijken zijn te klein en hebben te weinig grond eromheen, staat in het rapport Vinex in de praktijk dat de Nederlandse Vereniging van Makelaars maandag in Den Haag aan staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) heeft aangeboden. In het rapport geven 37 NVM-leden hun mening over het Vinexbeleid in 36 gemeenten.

De afspraken tussen Rijk, provincies en gemeenten over de woningen in de grote nieuwe wijken moeten kunnen worden opengebroken, vindt de NVM. De convenanten zijn te star. Er moeten sneller besluiten kunnen worden genomen over de gewenste bebouwing, en de woonwensen moeten beter worden onderzocht.

Stijging welvaart

De makelaars vinden dat de vraag van ingeschreven woningzoekenden dicteert wat er wordt gebouwd. Ook wordt te weinig rekening gehouden met de gestegen welvaart. Verder hekelen zij de trage besluitvorming over de bebouwing van Vinex-grond. NVM-voorzitter T. Smit noemde het maandag ongelofelijk dat de planning van de huizen vijf jaar kost.

Vorig jaar juni was Smit nog heel lovend over de Vinexhuizen. Uit een onderzoek onder 1900 bewoners bleek toen dat zij hun woning gemiddeld een 8,1 gaven, en hun woonomgeving een 7,5. Smit zei toen onder meer: "De stelling dat er 'iets serieus mis is' met de vinexbouw kunnen we loslaten."

Meer inspraak vormgeving woning

VVD-staatssecretaris Remkes wil dat er mooiere woningen komen in Vinexwijken. Hij vindt ook dat bewoners meer mogelijkheden moeten krijgen om mee te praten over het ontwerp van hun woning. Uit onderzoeken die Remkes oktober vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde bleek onder andere dat die invloed echter moeilijk is te realiseren.

Ook bleek dat veel mensen het wonen in zo'n wijk als een tussenstation zien. Uit financiële overwegingen stellen zij minder hoge eisen aan hun woongenot dan mensen in andere wijken.

Bron : www.nu.nl

 

Rijk betaalt vervoer van Vinex-bewoners

Het ministerie van Verkeer gaat vanaf volgend jaar een deel van de vervoerskosten van bewoners in Vinex-locaties betalen.

Hiermee wil het de Vinex-bewoners min of meer schadeloos stellen voor het ontbreken van goede openbaar vervoersvoorzieningen.

Dit blijkt uit een brief die minister Jorritsma onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In een eerste reactie noemde de vereniging Eigen Huis de aangekondigde regeling een "lapmiddel".

Volgens de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) worden tussen 1996 en 2005 op een dertigtal door het kabinet aangewezen plaatsen een half miljoen huizen gebouwd. Tot grote ergernis van de betrokken gemeenten zijn de nieuwbouwwijken echter onvoldoende aangesloten op het openbaar vervoernet, waardoor de bewoners voor hun vervoer op de auto zijn aangewezen. Woningcorporaties, makelaars en bouwondernemers hebben herhaaldelijk laten weten te vrezen dat de nieuwe huizen daarom onverkoopbaar worden.

Minister Jorritsma heeft zich de kritiek aangetrokken. Zij wil nu dat alle Vinex- bewoners in aanmerking kunnen komen voor een gedeeltelijke vergoeding van de kosten voor het vervoer van het woonadres naar de dichtstbijzijnde trein-, tram- of metrohalte en terug. "Deze vorm van subsidiëring is echter tijdelijk en wordt beëindigd op het moment dat openbaar vervoer in de Vinex-locatie wordt aangeboden", zo stelt zij.

De regeling moet begin volgend jaar van start gaan met proefnemingen in Utrecht, Groningen en Almere. Verlopen die proeven goed, kunnen andere overheden zich er ook voor aanmelden.

Chipkaart
Het is de bedoeling dat alle bewoners van een geselecteerde Vinex-locatie een chipkaart kunnen een chipkaart aanvragen met tegoeden voor vervoer tussen woonadres en dichtstbijzijnde hoogwaardige openbaar vervoerhalte. Met hoogwaardig openbaar vervoer bedoelt Jorritsma trein, tram of metro.

Het komt erop neer dat de Vinex-bewoner met zijn chipkaart in een bus of een taxi stapt om zich naar het station te laten rijden en dat deze rit gedeeltelijk met gemeenschapsgeld wordt betaald. Nader onderzoek moet uitwijzen welke eigen bijdrage de Vinex-bewoners bereid zijn te betalen. In de Rijksbegroting is een jaarlijks bedrag van tien miljoen gulden gereserveerd voor de ontsluiting van Vinex-locaties.

Voor een juiste manier van betaling van de Vinex-ritten is het volgens Jorritsma noodzakelijk dat deelnemende taxi's en bussen zijn uitgerust met een boordcomputer. Met behulp hiervan kan het verschil tussen de werkelijke kosten en het deel dat de Vinex-bewoner zelf moet betalen van de chipkaart worden afgeschreven. Maken er meer Vinex'ers gebruik van dezelfde taxi, dient ieder zijn deel te betalen.

Een speciaal op te zetten 'beheersorganisatie' moet de regeling gaan uitvoeren. Deze organisatie zal de Vinex-bewoners inlichten, de chipkaarten opladen en uitdelen en zorgen voor de afrekening met de vervoerbedrijven.

Bron : www.telegraaf.nl

Ruzie grote steden en rijk om geld infrastructuur

23 okt 1997

door Annemiek Paping - AMSTERDAM, donderdag

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag weigeren voorlopig de overeenkomsten met het Rijk over de verlenging van het Vinex-beleid (van 2005 tot 2010) met afspraken over de bouw van enkele tienduizenden woningen in en rond de grote steden alsmede de aanleg van infrastructuur en groen te ondertekenen.

De vier grote steden protesteren hiermee tegen het feit dat de rijksoverheid de financiële afspraken over de dringend noodzakelijke openbaar-vervoersverbindingen en wegen niet nakomt.

In een brief aan Den Haag laten de verantwoordelijke wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag weten dat de financiering van het lopende contract voor infrastructuur ver achterblijft bij het tempo van de plannen. Amsterdam bijvoorbeeld wacht nog steeds op harde financiële toezeggingen van het rijk voor de aanleg van Noord-Zuidlijn en IJrail. De andere steden worden geconfronteerd met soortgelijke problemen.

Bij wijze van 'signaal van onvrede' is daarop besloten ten aanzien van de verlenging van Vinex 'de hakken in het zand' te zetten tot duidelijke afspraken zijn gemaakt over het lopende contract.

Volgens de Amsterdamse wethouder voor Volkshuisvesting, Duco Stadig, zijn de volkshuisvestings- én de bodemsaneringssubsidies redelijk geregeld. "Voor de groenvoorzieningen is minimaal geld uitgetrokken en voor infrastructuur niente", aldus Stadig, die hoopt dat hiermee de druk op het rijk toeneemt om oude afspraken na te komen.

Bron : www.telegraaf.nl

VINEX wijken zijn gewonen wijken

bestaande stad versterken. De komst van bijzondere voorzieningen in de wijken is uitgebleven, waardoor de Vinex-wijken vaak 'gewone' woonwijken zijn geworden.

Dat blijkt uit een landelijke studie van onderzoeksinstituut Rigo uit Amsterdam. Rigo bekeek wat in veertien Vinex-wijken het rijksbeleid heeft opgeleverd. Het was tien jaar geleden de bedoeling om met grote wijken aan de randen van steden een nieuwe impuls aan de bestaande stad te geven en meer variatie op de woningmarkt aan te brengen.

Een belangrijke conclusie is dat de nieuwe impuls grotendeels is uitgebleven. "Je kunt op papier wel opvallende attracties intekenen, maar dat wil nog niet zeggen dat die er dan ook komen", reageert Rigo-onderzoeker Hans van Rossum.

Slechts hier en daar zijn bedrijventerreinen of kantoren in Vinex-wijken verrezen. Er is geen vraag naar en investeerders zien er dus geen brood in.

Wat er aan winkel- en andere voorzieningen in de wijk komt, wordt afgestemd op de wijk zelf en niet op een groter gebied. Niemand ziet iets in winkels in Vinex-wijken die ook mensen van buiten die wijk moeten trekken. Dat geldt voor winkelbedrijven en beleggers, maar ook voor gemeenten. Dergelijke winkels trekken alleen maar verkeer aan. Bovendien betekenen zij concurrentie voor de bestaande winkels in de stad.

Dé Vinex-lokatie bestaat niet, zeggen de onderzoekers. Er zijn saaie wijken, betrekkelijk traditionele lokaties, maar ook wijken waar wel werk van vernieuwing is gemaakt. Op de kwaliteit van het wonen valt over het algemeen weinig aan te merken. Maar veel kansen op vernieuwing zijn onbenut gelaten.

woonkrant 27 juli 2001

Algemeen Dagblad Binnenland, donderdag 10 mei 

Fietsplan moet auto verdringen 

Door Kees Wessels 

De ANWB komt met een nieuw vervoersysteem speciaal bestemd voor bewoners van nieuwe wijken waar het openbaar vervoer nog onder de maat is. De gebruiker least een elektrisch aangedreven fiets en krijgt een plek in een bewaakte stalling. Van daaruit kan hij met een ov-abonnement het laatste stuk afleggen. Het systeem - Mobike - kost zeven gulden per dag. 

De ANWB wil het systeem met name bij Vinex-locaties aanbieden. Bij deze vaak grote nieuwbouwprojecten, zoals Leidsche Rijn in Utrecht, schiet het openbaar vervoer de eerste jaren tekort. De bewoners schaffen vaak een (extra) auto aan om toch mobiel te zijn. De bond denkt met Mobike een goed alternatief te bieden. De bewoners van de wijken Carnisselande, Portland en Smitshoek in Barendrecht kunnen vanaf zaterdag voor het eerst gebruik maken van het systeem. Als er voldoende vraag is, komen andere locaties in beeld. 

Deelnemers sluiten een contract af voor drie jaar. Het kost ze circa 200 gulden per maand. Daarvoor krijgen ze een ov-abonnement voor verplaatsingen per bus of trein in de regio. De elektrisch aangedreven fiets is voorzien van een anti-diefstalchip, een goedgekeurd slot en verzekering. De prijzen zijn laag gehouden doordat het project per gebruiker 1000 gulden Europese subsidie krijgt. 

,,We hebben 80 fietsen per direct beschikbaar maar hebben met de leveranciers afgesproken dat we er zo meer kunnen krijgen'', zegt M. van Tol van de ANWB. ,,Uit onderzoek is gebleken dat 87 procent van alle verplaatsingen met de auto niet meer dan 30 kilometer bedraagt. Veel mensen nemen de auto omdat ze dan niet gebonden zijn aan vertrektijden van bussen. Met de elektrische fiets hebben ze comfort en kunnen ze weg wanneer ze willen.'' 

De fiets kan 30 kilometer afleggen voordat de accu van de elektromotor weer moet worden opgeladen. Dat kan in de bewaakte stalling. Ook is het groot onderhoud geregeld. Een kapotte accu wordt direct gratis vervangen. Een lekke band moet wel zelf worden geplakt. Maar de lease-fiets krijgt wel banden met een speciale anti-leklaag. 

Copyright: Algemeen Dagblad


Algemeen Dagblad Binnenland, woensdag 9 mei 

Den Haag, gem. Stompwijk' 

Van een onzer verslaggevers 

In het raadhuis van Leidschendam presenteert burgemeester Bloemdaal gedecideerd het plan van aanpak voor een toekomstige fusie tussen haar gemeente en Voorburg. Achter de burgemeestersstoel staat een ezel met daarop een landkaart waarop Leidschendam en Voorburg al samen zijn ingetekend. Onder op de ezel een plaatsnaambordje: 'Den Haag, gem. Stompwijk'. Een stille stoot onder de gordel: Stompwijk is een dorp dat onder Leidschendam valt. 

De twee forensensteden willen met een vrijwillige fusie voorkomen dat zij grondgebied aan Den Haag moeten afstaan, zoals de Vinex-locatie Leidschenveen. Minister K. de Vries (Binnenlandse Zaken) heeft welwillend gereageerd op het plan van de twee gemeenten te fuseren. Het enige nadeel is dat de minister wil dat de fusie op 1 januari 2002 plaatsvindt in plaats van een jaar later, in verband met de verkiezingen. Als de fusie pas in 2003 een feit wordt, moeten een jaar na de reguliere verkiezingen van 2002 de inwoners wéér naar de stembus. 

Daarom wordt morgen ijlings een referendum georganiseerd waar de bevolking zich kan uitspreken over de fusie tussen Leidschendam en Voorburg. ,,Er moet meer dan 30 procent van de bevolking naar de stembus gaan'', zegt burgemeester Bloemendaal. ,,Bovendien moet meer dan 50 procent van alle stemmers achter de fusie staan. Anders gaat het hele plan niet door en blijft alles bij het oude. Spreekt de bevolking zich positief uit over de fusie, dan willen Leidschendam en Voorburg dat de herindelingsplannen rond Den Haag worden aangepast.'' 

De inwoners van de twee steden zijn gemobiliseerd door een grootscheepse campagne van de gemeente. De weerzin tegen de residentie is overduidelijk. Op de posters en aanplakbiljetten, verspreid in de twee steden, spreken de twee fusiepartners over `landjepik'. `Samenwerken ja, annexeren nee. Stem daarom op 9 mei', is de leus die de inwoners moet overhalen naar de stembus te gaan. 

S. van Veen woont sinds vijf jaar in Leidschendam. De term `landjepik' spreekt haar wel aan. Deze week viel bij haar een briefkaart in de bus met de oproep te stemmen. Terwijl ze haar boodschappen inlaadt, verklaart zij haar afkeer van Den Haag: ,,Als we onder Den Haag komen, moeten we meer belasting betalen.'' 

Deze week valt bij alle bewoners de fusiekrant in de bus. S. Huizing in Voorburg gaat vandaag zeker naar de stembus. ,,Alleen maar om duidelijk te maken dat ik niet bij Den Haag wil horen. We delen het station al met Leidschendam en redden ons prima zonder die hoge heren in Den Haag. Alleen de naam is niet goed. Voorburg moet voor Leidschendam staan. Wij zijn ten slotte ouder.'' 

Wat de nieuwe naam van de toekomstige stad moet worden is nog niet bekend. Beide gemeenten opereren onder de werktitel `Leidschendam-Voorburg'. ,,Gewoon op alfabetische volgorde. Maar het zou ook best een andere naam mogen worden'', vindt Bloemendaal. 

Copyright: Algemeen Dagblad


Algemeen Dagblad Binnenland, donderdag 10 mei 

Inwoners vóór fusie gemeenten 

ANP 

Leidschendam en Voorburg mogen doorgaan met hun fusieplannen. Een grote meerderheid van de stemmers schaarde zich gisteren tijdens het referendum over de fusie achter het samengaan van de buurgemeenten van Den Haag. Door de fusie ontstaat een gemeente van ongeveer 90.000 inwoners. Bijna 33.000 inwoners gaven hun fiat aan het samengaan van Leidschendam en Voorburg. Dat komt neer op ruim 90 procent van alle mensen die een stem uitbrachten. 

De gemeenten willen met de fusie voorkomen dat ze grondgebied moeten inleveren bij grote buur Den Haag. Volgens het herindelingsplan van minister De Vries (Binnenlandse Zaken) krijgt Den Haag de Vinex-wijk Leidschenveen, het bedrijventerrein Forepark en de ogenoemde Vlietstrook langs het gelijknamige water. Met name het verlies van Leidschenveen wordt als bijzonder pijnlijk ervaren door de sterk vergrijsde gemeenten Leidschendam en Voorburg. De doorgaans jongere inwoners van deze Vinex-locatie zouden het leeftijdgemiddelde in de nieuwe fusiegemeente aanzienlijk omlaag brengen. 
De gemeente Sluis-Aardenburg heeft haar verzet om te worden samengevoegd met buurgemeente Oostburg opgegeven. De besturen van beide gemeenten maakten gisteren bekend dat ze per 1 januari 2004 fuseren. De nieuwe naam van de fusiegemeente wordt Sluis. 

Copyright: Algemeen Nederlands Persbureau

 

Algemeen Dagblad 6 november 2000

Door Frank Renout   

Rotterdam - De Vinex-locaties gaan op de schop. Particulieren krijgen veel meer mogelijkheden om zelf te bepalen hoe hun huis er moet uitzien in deze wijken. Gemeenten en projectontwikkelaars zullen aan invloed inboeten.

En gemeenten moeten vóór het voorjaar van 2001 zelf met plannen komen voor de aanpassing van de woonwijken aan de eisen van deze tijd. Dat zegt staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting). Hij zal de veranderingen opnemen in de Nota Grondbeleid.

De staatssecretaris reageert op de aanhoudende kritiek op de kwaliteit van de Vinex-locaties, de nieuwbouwwijken die sinds enkele jaren worden gebouwd aan de rand van steden. "Op de Vinex-locaties staat nu veel te veel middelmaat. Het zijn te veel rijtjeshuizen. Er zijn meer goedkope huizen nodig voor de onderkant voor de markt en ook meer echt dure huizen."

Met de aanleg van de Vinex-wijken werd begonnen aan het begin van de jaren 90. Toen werden locaties aangewezen waar tussen 1995 en 2005 ruim 600.000 huizen zouden worden gebouwd, hoofdzakelijk aan de rand van steden.

 

Vinex-locaties

Nieuwbouwwoningen

Overzicht van nieuwbouwprojecten

Vinex-locaties

 

Wat zijn VINEX-locaties?

Handvest VINEX-lcoaties

VINEX kwaliteit

Overzicht locaties

Extra informatie

Vijfde Nota

 

Vinex informatie

 

Persberichten

 

Copyright © BIJN Solutions. Alle rechten voorbehouden